Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Ηλεκτρονικές Αιτήσεις (Νέα Μέλη, Μεταγραφές, Επικαιροποίηση Στοιχείων κλπ) » Ηλεκτρονική Δήλωση Στοιχείων Συλλόγου (επικαιροποίηση)

Ηλεκτρονική Δήλωση Στοιχείων Συλλόγου (επικαιροποίηση)

1η Ενοτητα Επικαιροποίηση Ενεργού Συλλόγου Μέλους ΕΦΕΟΖΖ - Step 1 of 2
Επιλέξτε τον τριψήφιο αριθμό μητρώου του συλλόγου σας, (π.χ. 015 η 101 κλπ)
Επιλέξτε από την λίστα τον σύλλογο σας.
Εισάγετε το ΑΦΜ του συλόγου σας.
Επιλέξτε την ΔΟΥ που ανήκει ο Σύλλογος σας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΚΛΑΔΟΣ η ΚΛΑΔΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ

Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηριοποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΕΦΕΟΖΖ.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηριοποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΕΦΕΟΖΖ.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηριοποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΕΦΕΟΖΖ.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηριοποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΕΦΕΟΖΖ.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηριοποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΕΦΕΟΖΖ.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηριοποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΕΦΕΟΖΖ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ η ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Εισάγετε στα παρακάτω πεδία όλα τα στοιχεία του η των επίσημων συνεργατών/προπονητών του συλλόγου σας.
Πληκτρολογήστε το Ονοματεπώνυμο του/των Προπονητή/ες του συλλόγου. Εάν πρόκειται για περισσότερους από έναν, πληκτρολογήστε τα ονόματα διαχωρισμένα με σύμβολο, (-)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Αποστολή αρχείου σύμβασης υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.
Επιλέξτε το επίπεδο σπουδών.
Πληκτρολογήστε τα πλήρη στοιχεία όπως αυτά αναγράφονται στα σχετικά επίσημα έγγραφα.
Επιλέξτε από την λίστα
Πληκτρολογήστε τα πλήρη στοιχεία όπως αυτά αναγράφονται στα σχετικά επίσημα έγγραφα.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Αποστολή πρόσφατης φωτογραφίας, προπονητή/ων, μπορείτε να στείλετε μέχρι και 3 διαφορετικές φωτογραφίες.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αφορά τους συλλόγους στους οποίους έχει αποδοθεί η σχετική Φίλαθλος Αναγνώριση.
Πληκτρολογήστε στην περίπτωση αυτή και μόνο που ο σύλλογος σας έχει λάβει την σχετική απόφαση από την ΓΓΑ, τον τετραψήφιο αριθμό μητρώου, (2 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ & αριθμοί), Αθλητικής Αναγνώρισης από την Γ.Γ.Α.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηροποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΓΓΑ.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηροποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΓΓΑ.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηροποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΓΓΑ.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Παρακαλούμε πολύ όπως προβείτε στην αποστολή της σχετικής απόφασης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Εισάγετε όλες τι απαραίτητες πληροφόρίες στο πιο κάτω πεδία, με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ και ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πληκτρολογήστε τα πλήρη στοιχεία της έδρας του συλλόγου σας.

Συνδρομές - Ενημερότητα

Στοιχεία για την ταμειακή τακτοποίηση του συλλόγου ως προς τις συνδρομές του κλπ
Εάν επιλέξετε [Ναί], παρακαλούμε δηλώστε παρακάτω σε ποιο η ποια έτη. Εάν επιλέξετε [Όχι], παρακαλούμε πολύ όπως προβείτε στην τακτοποίηση των οφειλών σας, (Alpha Bank, ΕΦΕΟΖΖ, GR6601401470147002002005593), δεν μπορείτε να συνεχίσετε στην διαδικασία επικαιροποίησης, λυπούμαστε.
Εάν επιλέξετε [Ναί], παρακαλούμε πολύ προβείτε στην αποστολή των σχετικών παραστατικών μέσω του παρακάτω πεδίου. Εάν επιλέξετε [Όχι], παρακαλούμε πολύ όπως προβείτε στην τακτοποίηση των οφειλών σας, (Alpha Bank, ΕΦΕΟΖΖ, GR6601401470147002002005593), δεν μπορείτε να συνεχίσετε στην διαδικασία επικαιροποίησης, λυπούμαστε.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Αφορά τα αποδεικτικά για την τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής του συλλόγου για το 2021 & το 2022. ΠΡΟΣΟΧΗ !!!, θα πρέπει να γίνεται αποστολή των σχετικών παραστατικών και για τα 2 έτη, 2021 & 2022, στην περίπτωση που έχετε ήδη απαντήσει παραπάνω στο ότι ο σύλλογος είναι ταμειακά ενήμερος και για τα 2 έτη. Το σύστημα σας επιτρέπει να προβείτε σε αποστολή έως και 4!!! διαφορετικών αρχείων.
Save and Resume Later