Αρχική » 2021 – Εγγραφή / Επικαιροποίηση στοιχείων για το μητρώο αθλητικών σωματείων της Γ.Γ.Α.

2021 – Εγγραφή / Επικαιροποίηση στοιχείων για το μητρώο αθλητικών σωματείων της Γ.Γ.Α.

Σύμφωνα με τον αριθμ. απόφασης 168038, τεύχος B’ 1593/20.04.2021, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανακοινώνεται ο καθορισμός για το έτος 2021 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών:


ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΜΗΤΡΩΟ-ΓΓΑ-21-4-21-1


ΥΑ168038_ΦΕΚ1593Β20042021-ΜΗΤΡΩΟ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΓΓΑ-2021-1