Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Προς ενημέρωση των σωματείων-μελών της Ε.Φ.Ε.Ο. ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ σας κάνουμε γνωστό ότι η Διοίκηση και το Νομικό Τμήμα της Ομοσπονδίας έχουν λάβει πλήρη γνώση του περιεχομένου του νέου αθλητικού νομοσχεδίου και βρίσκονται σε επικοινωνία με τις νομικές υπηρεσίες του Υφυπουργείου Αθλητισμού. Το σχέδιο νόμου εισήλθε προς συζήτηση σήμερα Πέμπτη 10/06/2021 στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και, μεταξύ άλλων, προβλέπει την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των προπονητών ερασιτεχνικών αθλημάτων, προσδιορίζοντας τα επίπεδα των προπονητών σε Α’ Β’ Γ’ , αναλόγως της εκπαίδευσης και των προσόντων τους, καθιερώνοντας παράλληλα τις επαγγελματικές αρμοδιότητες τους αναλόγως του επιπέδου τους.

Επίσης, προσδιορίζεται το πλαίσιο που αφορά τις συμβάσεις και το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής των προπονητών με τα αθλητικά σωματεία, επικαιροποιούνται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή κ.α.

Η Ε.Φ.Ε.Ο. ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ενημερώνει ότι εγκαίρως προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλότητα στις τάξεις των νόμιμων και ενεργών σωματείων-μελών της, καθώς και των νομίμως εργαζομένων προπονητών σε αυτά.

Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για τις περαιτέρω εξελίξεις.

Ε.Φ.Ε.Ο. ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10/6/21