Αρχική » ΕΠΙΣΤΟΛΗ Pulse Evolution-SportData: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, (EMAIL)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Pulse Evolution-SportData: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, (EMAIL)

Καλησπέρα σας,

Ευχόμαστε η έναρξη της νέας σαιζόν να σας βρίσκει πρώτα και κύρια Υγιείς και Ασφαλείς, τόσο προσωπικά και άλλο τόσο τις οικογένειάς σας. Στα πλαίσια βελτίωσης αλλά και εξέλιξης των μέσων επικοινωνίας, αλλά και για λόγους που αφορούν την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της μεταξύ μας συνεργασίας σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΦΕΟΖΖ, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι μετά τον απαραίτητο έλεγχο για τα επικαιροποιημένα στοιχεία των συλλόγων μελών της ΕΦΕΟΖΖ, διαπιστώσαμε ότι πάρα πολύ σύλλογοι δεν έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία να αφορά αποκλειστικά και μόνο τον σύλλογο αυτόν καθ’ αυτόν. Στις περισσότερες των περιπτώσεων χρησιμοποιούνται ατομικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις, προσωπικές δηλαδή, είτε προπονητών, είτε αυτή του εξουσιοδοτημένου χρήστη του συλλόγου, που μπορεί και να είναι και ο προπονητής, οπότε όπως καταλαβαίνετε παρουσιάζετε το φαινόμενο, της τριπλής εγγραφής της ίδιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Στην περίπτωση του προπονητή, αλλά και του εξουσιοδοτημένου χρήστη δεν τίθεται κάποιο ζήτημα, (ο εξουσιοδοτημένος χρήστης ορίζεται από το ΔΣ και υπάρχει η υποχρέωση της έγγραφης ενημέρωσης μέσω της ηλεκτρονικής επικαιροποίησης στοιχείων του συλλόγου για την όποια τυχόν αλλαγή). Στην περίπτωση όμως της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συλλόγου θα πρέπει να υφίσταται τελείως διαφορετική και για αποκλειστική ενημέρωση των θεμάτων που αφορούν τον σύλλογο, ηλεκτρονική διεύθυνση.

Δηλαδή, αν σε περίπτωση αλλαγής προπονητή, τότε τι θα γίνει ?, ο σύλλογος δεν θα μπορεί να ενημερώνεται για όλα όσα εκείνα ζητήματα αφορούν τα μέλη του, αλλά και για την εύρυθμη και μέσα στα θεσμικά πλαίσια λειτουργία του ?.

Γνωρίζουμε πλέον όλοι μας το πόσο σημαντικό ρόλο έχει στην ζωή μας η επικοινωνία, όπως και το πόσο εύκολα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Υπάρχουν και αρκετοί σύλλογοι οι οποίοι ήδη ακολουθούν την συγκεκριμένη λογική και διατηρούν διαφορετικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικής διεύθυνσης, οπότε και οι συγκεκριμένοι δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια.
Παρακαλούμε πολύ όπως ενεργήσετε άμεσα και δημιουργήσετε τον απαραίτητο λογαριασμό ηλεκτρονικής διεύθυνσης και μετά όπως προχωρήσετε στην εκ νέου επικαιροποίηση των στοιχείων του συλλόγου σας.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων συλλόγου είναι μία πάρα πολύ σημαντική και αναγκαία υποχρέωση για όλους τους συλλόγους μέλη της ΕΦΕΟΖΖ, κυρίως για λόγους ποιοτικών χαρακτηριστικών και δυναμικής της Ομοσπονδίας, σε συνολικό, αλλά και σε επίπεδο ανά περιφέρεια, τομέα, Νομό, Πόλη και λοιπά.

Ολοκληρώνοντας την όλη διαδικασία τότε πολύ εύκολα θα μπορέσουν να αναρτηθούν τα στοιχεία των ενεργών και ανά κλάδο άθλησης μελών/συλλόγων της ΕΦΕΟΖΖ στην επίσημη ιστοσελίδα της, www.jujitsu.gr, ώστε ο κάθε ένας ενδιαφερόμενος αξιόπιστα και γρήγορα να λαμβάνει την σωστή και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με τους ενεργούς επίσημους συλλόγους/μέλη της ΕΦΕΟΖΖ, στο Νομό του, την Πόλη του, ακόμα και την περιοχή του.

Καλή σαιζόν με Υγεία και Ευημερία

Για την Pulse Evolution, Εταιρεία συνεργάτης διαχείρισης και ανάπτυξης βάσης δεδομένων και Αγωνιστικής Πλατφόρμας Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ, Sportdata.

ΜΦΧ, ΑΣ